1.
Urek O, Westergaard M, Lohndal T. "En splyv" eller "et splyv"? Tilordning av grammatisk genus til pseudosubstantiv i norsk. NLT [Internett]. 12. mai 2022 [sitert 7. desember 2022];40(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2070