1.
Vikør LS. Nynorskrettskrivinga frå 1901: Nokre uklare punkt. NLT [Internett]. 14. januar 2022 [sitert 24. juli 2024];39(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2017