1.
Borthen K, Berthelin SR, Thomassen G. Om det uuttalte - det relevansteoretiske implikaturbegrepet i møte med autentiske data. NLT [Internett]. 19. desember 2012 [sitert 21. juli 2024];30(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/189