1.
Julien M, Lødrup H. Dobbel passiv og beslektede konstruksjoner i skandinavisk. NLT [Internett]. 31. desember 2013 [sitert 21. juli 2024];31(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/175