1.
Borthen K. Store spørsmål om små ord. Innledning til temanummer om pragmatiske partikler i norsk. NLT [Internett]. 5. desember 2018 [sitert 4. mars 2024];36(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1566