Hammerstad, Gøril Thomassen. «Tematisk Orientert Diskursanalyse Av redegjørelser: Diagnostisk Usikkerhet I Genetisk Veiledning». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 41, no. 2 (desember 23, 2023). åpnet april 14, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2270.