Kinn, Torodd. «Interessant Nok: Ein Produktiv Setnings- Adverbialkonstruksjon». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 41, no. 1 (juni 29, 2023). åpnet desember 2, 2023. https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2191.