Busterud, Guro, og Terje Lohndal. «Grammatisk hokjønn I trøndersk barnespråk: Ein Korpusstudie». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 40, no. 1 (mai 12, 2022). åpnet februar 26, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2074.