Busterud, Guro, og Ann-Kristin Helland Gujord. «Innledning Til ‘Norsk Lingvistisk tidsskrift’s Temahefte Om andrespråkstilegnelse». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 39, no. 1 (juli 2, 2021). åpnet juli 14, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1965.