Brøseth, Heidi, Guro Busterud, og Mari Nygård. «‘Oppslagsdelen Bak I Boka Gir Oversikt over grammatikk’. Analyse Av Grammatisk metaspråk I Ei lærebok for Ungdomstrinnet». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 38, no. 2 (desember 21, 2020). åpnet april 12, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1843.