Julien, Marit, og Helge Lødrup. «Dobbel Passiv Og Beslektede Konstruksjoner I Skandinavisk». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 31, no. 2 (desember 31, 2013). åpnet juli 21, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/175.