Hammerstad, Gøril Thomassen. «Tematisk Orientert Diskursanalyse Av redegjørelser: Diagnostisk Usikkerhet I Genetisk Veiledning». Norsk Lingvistisk Tidsskrift, bd. 41, nr. 2, desember 2023, https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2270.