Busterud, Guro, og Terje Lohndal. «Grammatisk hokjønn I trøndersk barnespråk: Ein Korpusstudie». Norsk Lingvistisk Tidsskrift, bd. 40, nr. 1, mai 2022, https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2074.