Busterud, Guro, og Ann-Kristin Helland Gujord. «Innledning Til ‘Norsk Lingvistisk tidsskrift’s Temahefte Om andrespråkstilegnelse». Norsk Lingvistisk Tidsskrift, bd. 39, nr. 1, juli 2021, https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1965.