Brøseth, Heidi, mfl. «‘Oppslagsdelen Bak I Boka Gir Oversikt over grammatikk’. Analyse Av Grammatisk metaspråk I Ei lærebok for Ungdomstrinnet». Norsk Lingvistisk Tidsskrift, bd. 38, nr. 2, desember 2020, https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1843.