Julien, Marit, og Helge Lødrup. «Dobbel Passiv Og Beslektede Konstruksjoner I Skandinavisk». Norsk Lingvistisk Tidsskrift, bd. 31, nr. 2, desember 2013, https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/175.