[1]
G. T. Hammerstad, «Tematisk orientert diskursanalyse av redegjørelser: diagnostisk usikkerhet i genetisk veiledning», NLT, bd. 41, nr. 2, des. 2023.