[1]
B. Lundquist, M. Westergaard, og R. Klassen, «Dynamikken i en språkendringsprosess: Bortfall av hunkjønnsformer i norsk», NLT, bd. 40, nr. 1, mai 2022.