[1]
T. Fretheim og E. Wennevold, «Hvorfor sier vi "noe senere", men ikke ‘*noe etterpå’?», NLT, bd. 39, nr. 2, jan. 2022.