[1]
L. S. Vikør, «Nynorskrettskrivinga frå 1901: Nokre uklare punkt», NLT, bd. 39, nr. 2, jan. 2022.