[1]
S. S. Johnsen, «Ummæle av ‘Språket som vart norsk’», NLT, bd. 39, nr. 1, jul. 2021.