[1]
M. Westendorp og B. Lundquist, «Tverrspråklig innflytelse fra L1 i tilegnelsen av argumentplassering i L2 norsk og svensk», NLT, bd. 39, nr. 1, jul. 2021.