[1]
K. Borthen, S. R. Berthelin, og G. Thomassen, «Om det uuttalte - det relevansteoretiske implikaturbegrepet i møte med autentiske data», NLT, bd. 30, nr. 1, des. 2012.