[1]
H. Brøseth, G. Busterud, og M. Nygård, «‘Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk’. Analyse av grammatisk metaspråk i ei lærebok for ungdomstrinnet», NLT, bd. 38, nr. 2, des. 2020.