[1]
M. Julien og H. Lødrup, «Dobbel passiv og beslektede konstruksjoner i skandinavisk», NLT, bd. 31, nr. 2, des. 2013.