Hammerstad, G. T. (2023) «Tematisk orientert diskursanalyse av redegjørelser: diagnostisk usikkerhet i genetisk veiledning», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2270 (åpnet: 14 april 2024).