Sbertoli-Nielsen, P. (2023) «Teasing Out mm: Bilabial-Nasal Response Particles in Norwegian», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2265 (åpnet: 22 juli 2024).