Hansen, J. P. B. (2023) «Bente Ailin Svendsen: ‘Flerspråklighet til begeistring og besvær’», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2193 (åpnet: 3 desember 2023).