Busterud, G. og Lohndal, T. (2022) «Grammatisk hokjønn i trøndersk barnespråk: Ein korpusstudie», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 40(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2074 (åpnet: 26 februar 2024).