Vikør, L. S. (2022) «Nynorskrettskrivinga frå 1901: Nokre uklare punkt», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2017 (åpnet: 24 juli 2024).