Jahr, E. H. (2011) «Paulina Horbowicz: How to be Norwegian in talk?Polish-Norwegian in-terethnic conversation analysis», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 29(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/201 (åpnet: 26 februar 2024).