Johnsen, S. S. (2021) «Ummæle av ‘Språket som vart norsk’», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1973 (åpnet: 21 februar 2024).