Killie, K. (2021) «’I are in New York’: om tilegnelsen av samsvarsbøyning i engelsk blant innlærere med norskspråklig bakgrunn», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1970 (åpnet: 20 februar 2024).