Westendorp, M. og Lundquist, B. (2021) «Tverrspråklig innflytelse fra L1 i tilegnelsen av argumentplassering i L2 norsk og svensk», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1966 (åpnet: 27 februar 2024).