Borthen, K., Berthelin, S. R. og Thomassen, G. (2012) «Om det uuttalte - det relevansteoretiske implikaturbegrepet i møte med autentiske data», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 30(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/189 (åpnet: 21 juli 2024).