Brøseth, H., Busterud, G. og Nygård, M. (2020) «‘Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk’. Analyse av grammatisk metaspråk i ei lærebok for ungdomstrinnet», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 38(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1843 (åpnet: 12 april 2024).