Julien, M. og Lødrup, H. (2013) «Dobbel passiv og beslektede konstruksjoner i skandinavisk», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 31(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/175 (åpnet: 21 juli 2024).