Søfteland, Åshild og Borthen, K. (2018) «‘Æ e trønder, æ, sjø!’ Den pragmatiske partikkelen sjø i midt-norske dialektar», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 36(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1567 (åpnet: 21 februar 2024).