Salmons, J. (2015) «Tomas Riad: The Phonology of Swedish»., Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 33(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/149 (åpnet: 27 februar 2024).