Siegl, F. (2017) «Tryggve Sköld och umesamiskan. Intryck från en oavslutad språkdokumentation», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 35(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1419 (åpnet: 22 februar 2024).