Engdahl, E. og Laanemets, A. (2016) «Opersonlig passiv i danska, norska och svenska - en korpusstudie», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 33(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1230 (åpnet: 29 mai 2024).