Hammerstad, Gøril Thomassen. 2023. «Tematisk Orientert Diskursanalyse Av redegjørelser: Diagnostisk Usikkerhet I Genetisk Veiledning». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 41 (2). https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2270.