Busterud, Guro, og Terje Lohndal. 2022. «Grammatisk hokjønn I trøndersk barnespråk: Ein Korpusstudie». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 40 (1). https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2074.