Brøseth, Heidi, Guro Busterud, og Mari Nygård. 2020. «‘Oppslagsdelen Bak I Boka Gir Oversikt over grammatikk’. Analyse Av Grammatisk metaspråk I Ei lærebok for Ungdomstrinnet». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 38 (2). https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1843.