Julien, Marit, og Helge Lødrup. 2013. «Dobbel Passiv Og Beslektede Konstruksjoner I Skandinavisk». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 31 (2). https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/175.