Hammerstad, G. T. (2023). Tematisk orientert diskursanalyse av redegjørelser: diagnostisk usikkerhet i genetisk veiledning. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2270