Kinn, T. (2023). Interessant nok: ein produktiv setnings- adverbialkonstruksjon. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2191