Johannessen, J. B., & Salmons, J. (2012). Innledning. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/204