Fretheim, T., & Wennevold, E. (2022). Hvorfor sier vi "noe senere", men ikke "*noe etterpÄ"?. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2018