Killie, K. (2021). ’I are in New York’: om tilegnelsen av samsvarsbøyning i engelsk blant innlærere med norskspråklig bakgrunn. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1970